7x alternatieve energie voor een schonere wereld

Alternatieve energie

De wereld van vandaag de dag vraagt om meer energie. Om meer elektriciteit. De productie daarvan draagt bij aan klimaatverandering en zorgt ervoor dat fossiele brandstoffen in rap tempo opraken. We moeten dus zoeken naar vormen van alternatieve energie. Welke alternatieve energiebronnen zijn er? En wat zijn hun voor- en nadelen?

Contact opnemen
7x alternatieve energie voor een schonere wereld

Wat is alternatieve energie?

Alternatieve energie is energie die wordt opgewekt zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. In tegenstelling tot traditionele energie die wordt gewonnen uit aardgas, steenkool en aardolie, maakt men hier in veel gevallen gebruik van onuitputtelijke energiebronnen die minder belastend zijn voor het milieu. Daarom noemen we alternatieve energie ook wel groene of duurzame energie.

7 alternatieve energiebronnen

Dit zijn de 7 meest voorkomende vormen van alternatieve energie:

1. Windenergie

Windenergie is één van de bekendste vormen van alternatieve energie. Niet in de eerste plaats omdat we in Nederland natuurlijk heel wat windmolens en windparken hebben. De roterende bladen van de molens zetten die beweging om in elektriciteit. Nadeel van windenergie is dat het geen constante energiestroom oplevert; de wind waait niet altijd even hard. Ook hebben windmolens een behoorlijke impact op het uitzicht dan wel landschap!

2. Waterkracht

Duurzame energie opwekken kan ook door middel van waterkracht. Hierbij gebruikt men de stroming van het water om beweging te creëren en die vervolgens in elektriciteit om te zetten. Deze methode wordt veelal in de bergen toegepast, aangezien de rivieren daar harder naar beneden stromen dan bij on in Nederland. Dammen en stuwmeren verhogen de effectiviteit, maar hebben ook een (negatieve) invloed op de natuurlijke omgeving.

3. Kernenergie

Bij kernenergie wordt uranium gesplitst. Hierbij komt heel veel warmte vrij. Die warmte wordt doorgaans gebruikt om stoom te creëren die op zijn beurt weer turbines aandrijft en zo elektriciteit opwekt. Bij deze vorm van alternatieve energie wordt weliswaar amper CO2 uitgestoten, maar er ontstaat wel veel chemisch afval dat zorgvuldig moet worden opgeslagen. Bovendien is uranium geen onuitputtelijke bron.

4. Biomassa-energie

Biomassa wordt gebruikt om biobrandstof van te maken. Hierbij worden natuurlijke materialen en diverse afvalstromen verwerkt tot brandstof. Voordeel van deze alternatieve energiebron is dat de gebruikte energiebronnen hernieuwbaar zijn. Bomen en planten zijn immers opnieuw aan te planten. Nadeel is dat de CO2-uitstoot relatief hoog is en dat er veel landbouw- of natuurgrond nodig is om de grondstoffen voor biobrandstof te creëren.

5. Geothermische energie

Geothermische energie is een vorm van alternatieve energie waarbij de warmte van de aarde wordt gebruikt om stoomturbines te laten draaien en zo stroom mee op te wekken. Duurzaam? Ja. Maar die aardwarmte moet wel warm genoeg zijn om überhaupt water om te zetten in stoom. In de praktijk blijkt dat die warmte niet overal op de wereld even sterk is. In IJsland bijvoorbeeld wel, maar in Nederland kan er geen elektriciteit mee opgewekt worden.

6. Waterstofenergie

Waterstoffusie is de nieuwste vorm van alternatieve energie. Het draait hierbij allemaal om een chemische reactie waarbij heel veel energie vrijkomt. Genoeg om een huis mee te verwarmen en zónder schadelijke uitstoot. Maar er is in eerste instantie ook (groene) aardig wat energie nodig om deze reactie plaats te laten vinden. Dat maakt het momenteel nog één van de duurdere alternatieve energiebronnen.

7. Zonne-energie

Misschien wel de bekendste vorm van alternatieve energie: zonne-energie. Wie kent de zonnepanelen immers niet? Zodra er zonlicht op de panelen valt, ontstaat er een energiestroom in de zonnecellen die omgezet kan worden in elektriciteit. Op deze manier wordt er stroom opgewekt zonder uitstoot en zonder restproduct. Bovendien kunnen mobiele zonnepanelen overal geplaatst worden, zodat er ook geprofiteerd kan worden van een stroomvoorziening om drukbezochte of moeilijk bereikbare plekken.

Tip: Lees ook Duurzame energievoorziening: hoe duurzaam is zonne-energie nu echt?

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zonne-energie voor uw organisatie? Bijvoorbeeld op bouwplaatsen, als stroomvoorziening bij evenementen of in de agrarische sector? Neem vrijblijvend contact op. We inspireren u graag!

Laatste berichten

Zij gingen u voor

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer dan 1236 mensen gingen je voor!
* indicates required