Alles over HVO Biodiesel – de voordelen en nadelen op een rijtje

HVO Biodiesel: de voordelen en nadelen op een rijtje

Gelukkig komen er steeds meer vormen van duurzame brandstoffen op de markt. Eén daarvan is HVO biodiesel, een biologische dieselbrandstof gemaakt van plantaardig en dierlijk restafval. Ook bij Volta Energy maken we gebruik van dit type diesel om de back-up aggregaat in onze verplaatsbare zonnepanelen van stroom te voorzien, zodat de batterijen in geval van nood opgeladen kunnen worden en u niet zonder elektriciteit komt te zitten. Maar wat is HVO biodiesel precies? En wat zijn de voordelen en nadelen?

Contact opnemen
Alles over HVO Biodiesel – de voordelen en nadelen op een rijtje

Kies uw model

De stroomgeneratoren komen in verschillende maten – van 6 kVA tot 120 kVA –, zodat alle bouwplaatsen en evenementen kunnen worden voorzien van duurzame energie op locatie. Onze bio-solar-hybride generatoren zijn duurzamer dan conventionele diesel-generatoren en hybride diesel-batterij generatoren. Als de zon niet schijnt, schakelen onze generatoren automatisch van zonne-energie naar batterij en daarna naar bio-diesel aggregaat. Zo zorgen we ervoor dat je altijd stroom hebt.

HVO biodiesel is een hernieuwbare, duurzame brandstof die gemaakt wordt van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Het is een mengsel van vetzuren met een lange koolstofketen, die worden veresterd met methanol of ethanol. HVO-biodiesel is een schonere brandstof dan fossiele diesel, omdat het minder kooldioxide en andere schadelijke emissies produceert bij verbranding.

Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt worden van biologische materialen, zoals plantaardige en dierlijke oliën en vetten, biomassa en afvalstromen. Biobrandstoffen zijn een duurzamere optie dan fossiele brandstoffen, omdat ze hernieuwbaar zijn en minder CO2 uitstoten.

Wat is HVO-biodiesel?

Biodiesel is een hernieuwbare, duurzame brandstof die gemaakt wordt van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Het is een mengsel van vetzuren met een lange koolstofketen, die worden veresterd met methanol of ethanol. Biodiesel is een schonere brandstof dan fossiele diesel, omdat het minder kooldioxide en andere schadelijke emissies produceert bij verbranding.

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. HVO-biodiesel is dan ook een biologische brandstof die gemaakt wordt op basis van met waterstof behandelde oliën en vetten afkomstig van plantaardige en dierlijke bronnen. Een tweede generatie biobrandstof dus. Fossielvrij en renewable en één van de meest duurzame typen diesel van dit moment. Zeker omdat het ook geschikt is als brandstof voor middelzware tot zware motoren!

Voordelen van HVO-biodiesel

Minder CO2-uitstoot

Zowel bij de productie als bij de verbranding van HVO-brandstof komt vaak tot wel 90% minder CO2 vrij dan bij reguliere diesel. Daarbij worden er bijvoorbeeld ook minder stoffen als roet uitgestoten.

Schonere lucht

HVO-biodiesel stoot niet alleen minder schadelijke stoffen uit voor het milieu, maar is ook nog eens gebruiksvriendelijk voor de mens. Het bevat namelijk vrijwel geen zwaveldeeltjes en aromaten vrij waardoor het bijna geurloos is. Dat vermindert de overlast voor gebruikers en iedereen in de buurt.

Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

HVO-biodiesel is een hernieuwbare brandstof, wat betekent dat het kan worden gemaakt uit plantaardige en dierlijke oliën, vetten sommige stromen restafval die steeds opnieuw kunnen worden verbouwd. Dit maakt HVO-biodiesel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, die een eindige en schaarse hulpbron zijn. Er komen dus geen fossiele grondstoffen aan te pas en dat maakt de HVO-biobrandstof volledig fossielvrij én biologisch afbreekbaar. Let op, dit heeft alleen betrekking op HVO100 biodiesel. Het getal 100 geeft namelijk aan dat het 100% puur is en niet gemixt met een fossiele diesel.

Betere verbranding

Waar sommige soorten biobrandstoffen niet dezelfde energie kunnen leveren, presteert HVO-biobrandstof vaak verrassend goed. HVO-biodiesel verbrandt beter dan fossiele diesel, waardoor het efficiënter is en minder roet produceert. Dit resulteert in een betere prestatie van de motor en een lager brandstofverbruik. Het kan daardoor als directe vervanger voor traditionele dieselbrandstoffen worden gebruikt. Meestal zelfs zonder aanpassingen aan het apparaat of de motor te doen!

HVO-biodiesel nadelen

Stikstof

Hoewel de uitstoot van CO2 en roet enorm gereduceerd wordt, blijft de uitstoot van stikstof en fijnstof nagenoeg hetzelfde ten opzichte van conventionele diesel op basis van fossiele grondstoffen.

Hogere kosten

HVO-biodiesel is duurder dan fossiele diesel. Vanwege de beperkte grondstoffen en een relatief ingewikkeld productieproces zijn de kosten van HVO-biobrandstoffen op dit moment vaak hoger dan die van reguliere brandstoffen. Toch kunnen traditionele raffinaderijen eenvoudig worden omgebouwd zodra de vraag naar HVO toeneemt.

Beperkte grondstoffen

In theorie wordt HVO-biodiesel geproduceerd van hernieuwbare stoffen, maar in de praktijk blijkt dat veel van deze stoffen momenteel beperkt beschikbaar zijn. Om de productie van deze grondstoffen op te schalen, zal (landbouw)grond moeten worden gewonnen en dat draagt mogelijk bij aan de ontbossing van de planeet.

Minder verkrijgbaar

HVO-biodiesel is minder verkrijgbaar dan fossiele diesel. Dit komt omdat HVO-biodiesel nog een relatief nieuwe brandstof is en er nog niet zoveel tankstations zijn die HVO-biodiesel aanbieden.

Minder geschikt voor alle motoren

HVO-biodiesel is niet geschikt voor alle motoren. Sommige motoren zijn niet ontworpen om met HVO-biodiesel te werken en kunnen schade oplopen als ze met HVO-biodiesel worden gebruikt.

Hoe wordt HVO-biodiesel gemaakt?

HVO-biodiesel wordt gemaakt door een proces dat hydrotreating wordt genoemd. Hydrotreating is een chemische reactie waarbij vetzuren uit plantaardige en dierlijke oliën en vetten worden gehydrogeneerd met waterstofgas. De reactie wordt uitgevoerd bij hoge temperatuur en druk, en in aanwezigheid van een katalysator.

De resulterende HVO-biodiesel is een heldere vloeistof die vergelijkbaar is met fossiele diesel. Het heeft een vergelijkbare verbrandingstemperatuur en een vergelijkbaar octaangetal. HVO-biodiesel kan daarom worden gebruikt in dieselmotoren zonder aanpassingen aan de motor.

HVO vs FAME

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en FAME (Fatty Acid Methyl Ester) zijn beide biodieselvarianten, maar verschillen in productie en eigenschappen. HVO wordt gezuiverd door hydrotreating en heeft weinig zwavel en zuurstof, waardoor het schone verbranding en minder emissies biedt. FAME wordt gemaakt via transesterificatie en heeft meer zuurstof, wat variabele kwaliteit kan veroorzaken. HVO heeft een chemische structuur vergelijkbaar met diesel en heeft weinig compatibiliteitsproblemen, terwijl FAME soms afdichtingen en materialen kan aantasten. Over het algemeen wordt HVO beschouwd als hoogwaardiger vanwege zuiverheid, emissieprestaties en motorefficiëntie, terwijl FAME enkele uitdagingen met zich meebrengt maar ook als alternatieve brandstof wordt gebruikt.

Waar wordt HVO-biodiesel gebruikt?

HVO-biodiesel kan worden gebruikt in alle dieselmotoren, zowel personenauto’s, vrachtwagens, bussen als schepen. HVO-biodiesel kan ook worden gebruikt in industriële toepassingen, zoals de verwarming van gebouwen en de productie van elektriciteit.

Welke alternatieve brandstoffen zijn CO2 neutraal?

Hier is een meer gedetailleerde kijk op de uitstoot die geassocieerd wordt met de productie en het gebruik van de genoemde alternatieve brandstoffen, inclusief CO2, stikstof en andere fijnstoffen:

HVO-biodiesel

Productie: Tijdens de productie van HVO-biodiesel kan enige CO2-uitstoot optreden, afhankelijk van de bron van de gebruikte grondstoffen en het raffinageproces.

Gebruik: Bij verbranding in motoren heeft HVO-biodiesel doorgaans een lagere uitstoot van CO2, stikstofoxiden (NOx) en fijnstof in vergelijking met conventionele dieselbrandstof.

Bio-ethanol

Productie: De productie van bio-ethanol kan gepaard gaan met CO2-uitstoot en soms uitstoot van methaan, vooral als gevolg van het fermentatieproces en energie-intensieve stappen.

Gebruik: Bij verbranding in voertuigmotoren kan bio-ethanol lagere CO2- en Stikstof-uitstoot hebben dan benzine.

Ethanol

Productie: De productie van conventionele ethanol kan CO2-uitstoot genereren als gevolg van energie-intensieve processen.

Gebruik: Verbranding van ethanol in voertuigmotoren kan resulteren in lagere CO2- en Stikstof-uitstoot in vergelijking met benzine.

Bio-propaan en Bio-butaan

Productie: De productie van biopropaan en biobutaan kan enige CO2-uitstoot veroorzaken, afhankelijk van de productiemethode.

Gebruik: Bij verbranding hebben biopropaan en biobutaan doorgaans lagere CO2- en Stikstof-uitstoot dan fossiele propaan en butaan.

Groen gas

Productie: De productie van groen gas kan CO2-uitstoot genereren tijdens het vergistingsproces en het opwerken van biogas.

Gebruik: Groen gas heeft meestal lagere CO2-, Stikstof- en fijnstofuitstoot in vergelijking met fossiele brandstoffen.

Waterstof

Productie: De productie van waterstof kan variëren; als het wordt geproduceerd via elektrolyse met hernieuwbare energie, is er geen directe CO2-uitstoot.

Gebruik: Bij verbranding van waterstof in brandstofcellen is er geen CO2-uitstoot; er kunnen echter stikstofoxiden (NOx) worden geproduceerd als gevolg van hoge verbrandingstemperaturen.

Conclusie HVO biodiesel

Zetten we de voor- en nadelen van HVO biodiesel tegen elkaar af, dan kan geconcludeerd worden dat het een relatief goed milieuvriendelijk alternatief is voor fossiele dieselbrandstof. De uitstoot is minder, het is gebruiksvriendelijker en de nadelen als verhoogde prijs en beperkte grondstoffen zijn slechts tijdelijk van aard en makkelijker op te lossen dan het probleem van fossiele brandstoffen die opraken. Duurzaam stroom opwekken kan echter nog steeds beter met de kracht van de wind, water of de zon.

Meer weten over de mogelijkheden van duurzame energie? We helpen u graag verder!

Laatste berichten

Zij gingen u voor

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer dan 1236 mensen gingen je voor!
* indicates required