Wat zijn de klimaatdoelen en hoe helpen we daarbij?

Wat zijn de klimaatdoelen en hoe helpen we daarbij?

Het is (gelukkig) weer een hot topic in de politiek: de klimaatdoelen. De overheid, het bedrijfsleven én de gewone burger moeten maatregelen treffen om de gevolgen van het broeikaseffect op het klimaat te beperken – of zelfs tegen te gaan. Maar wat houden die klimaatdoelstellingen precies in? Wat is het Klimaatakkoord? En hoe helpt Volta Energy bij het behalen van die doelen?

Contact opnemen
Wat zijn de klimaatdoelen en hoe helpen we daarbij?

Wat zijn klimaatdoelen?

Klimaatdoelen zijn doelstellingen die zijn opgesteld om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er wordt bijvoorbeeld afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, zodat de aarde minder snel of niet meer opwarmt. Natuurlijk kunnen we dat alleen bewerkstelligen als iedereen meedoet. Daarom hebben landen gezamenlijke doelen én individuele doelstellingen.

Klimaatdoelen van Parijs (Klimaatakkoord)

Als we het hebben over klimaatdoelen, dan hebben we het ook over het Klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord hebben onder andere de lidstaten van de Europese Unie uitgesproken de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met maar liefst 40% te verminderen voor 2030. Inmiddels zijn Nederland en een paar landen van plan om daar zelfs 55% van te maken.

Klimaatdoelen in Nederland

Landen die het Klimaatakkoord hebben ondertekend, kunnen zelf bepalen hoe ze die besparingen gaan realiseren en welke doelstellingen ze daarbij hanteren. In Nederland gaat het dan om de doelen die zijn vastgelegd in de Klimaatwet:

 • Eind 2020 moet tenminste 25% minder broeikasgassen worden uitgestoten ten opzichte van 1990
 • Er moet in 2030 minimaal 49% minder CO2-uitstoot zijn ten opzichte van 1990
 • Er moet in 2050 minimaal 95% minder CO2-uitstoot zijn ten opzichte van 1990

Klimaatdoelen 2030

In de Europese Unie wil men uiteindelijk toe naar een klimaatneutrale economie. De eerste stappen daartoe worden gezet tot 2030. Het doel hiervan is om in eerste instantie het volgende te realiseren ten opzichte van het niveau van 1990:

 • Er wordt ten minste 40% minder broeikasgassen uitgestoten
 • Ten minste 32% van de energie komt van hernieuwbare bronnen
 • Er wordt ten minste 32,5% efficiënter met energie omgegaan

Klimaatdoelen 2050

Met de Europese Green Deal 2050 hebben de EU en Nederland zich ten doel gesteld om een klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de netto uitstoot op ‘nul’ uit zou moeten komen. Door broeikasgassen te verminderen en CO2-uitstoot te compenseren, dragen we dan niet meer bij aan klimaatverandering. Op deze manier draagt het bij met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord: de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 2 graden en bij voorkeur zelfs 1,5°C.

Hoe Volta Energy bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstellingen

Met onze mobiele zonnepanelen bieden we een groen alternatief voor de traditionele dieselaggregaten. Hiermee realiseren we stroom nagenoeg iedere locatie, maar dan zonder de CO2-uitstoot van diesel en andere brandstoffen. Dus ook zonder nare geurtjes én zonder geluid. Dat maakt het systeem niet alleen milieuvriendelijk, maar ook gebruiksvriendelijk. En ondertussen bespaart u ook nog op de brandstofkosten.

Een win-win-win situatie.

Voor diverse branches

Om de klimaatdoelen te halen, worden er maatregelen getroffen in de gehele samenleving. Van burger tot bedrijf. En van de energie-, industrie- en transportsector tot de landbouw. Ons aggregaat op zonne-energie wordt dan ook ingezet in diverse branches:

 • Overheden & gemeentes
  Overheden moeten het goede voorbeeld geven. Gevalletje ‘practice what you preach’. Daarom schakelen gemeentes ons in bij werkzaamheden en evenementen en ondersteunen zij het gebruik van groene energie met subsidies.
 • Bouw
  Het Rijk stimuleert duurzaam bouwen. In sommige gevallen is het zelfs al verplicht. Bouwbedrijven maken daarom gebruik van onze zonnepanelen om subsidie te verkrijgen én de overlast voor omwonenden te beperken.
 • Agrarische sector
  Ook in de landbouw heeft men stroom op locatie nodig. Het gaat hier vaak om moeilijk bereikbare plekken met relatief veel flora en fauna. Omdat ons systeem de natuurlijke omgeving nauwelijks aantast, kiezen veel agrariërs dan ook voor Volta Energy.
 • Evenementen
  Een duurzaam evenement organiseren is tegenwoordig een must in de evenementenbranche. Onze mobiele stroomvoorziening is daarom ook in de evenementenbranche populair. Het is immers overal in te zetten en is niet hinderlijk voor bezoekers. Voor een optimale beleving.

Ook bijdragen aan de klimaatdoelen?

Wilt u ook bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen en ondertussen misschien wel profiteren van subsidie? Neem vrijblijvend contact op. We laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn en berekenen meteen wat u kunt besparen!

Laatste berichten

Zij gingen u voor

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer dan 1236 mensen gingen je voor!
* indicates required