Wat is groene energie?

Wat is groene energie?

We moeten met z’n allen ‘groener’ leven. En terecht, want de klimaatverandering drukt nu al zijn stempel op de wereld en die impact wordt alleen maar groter omdat we meer en meer energie nodig hebben. Om de uitstoot te verminderen, moeten we dus zoveel mogelijk overstappen op groene energie. Maar wat is groene energie precies?

Contact opnemen
Wat is groene energie?

Kies uw model

De stroomgeneratoren komen in verschillende maten – van 6 kVA tot 120 kVA –, zodat alle bouwplaatsen en evenementen kunnen worden voorzien van duurzame energie op locatie. Onze bio-solar-hybride generatoren zijn duurzamer dan conventionele diesel-generatoren en hybride diesel-batterij generatoren. Als de zon niet schijnt, schakelen onze generatoren automatisch van zonne-energie naar batterij en daarna naar bio-diesel aggregaat. Zo zorgen we ervoor dat je altijd stroom hebt.

Wat is groene energie?

Groene energie is energie die wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen. Dat zijn energiebronnen die niet of nauwelijks vervuilend zijn en niet opraken. Milieuvriendelijk en duurzaam dus. We noemen het ook wel alternatieve energie, omdat we traditioneel gezien veel gebruik maken van het verbranden van aardgas, steenkool en aardolie om stroom op te wekken.

Voorbeelden van groene energie

Je kunt op meerdere manieren duurzaam stroom opwekken. Dit zijn de meest voorkomende:
– Wind
– Water
– Zonne-energie
– Biomassa

Daarbij wordt tegenwoordig ook gebruik steeds vaker gebruik gemaakt van deze vormen:
– Kernenergie
– Geothermische energie
– Energie uit waterstof

Tip: Lees meer over deze vormen van energie in 7x alternatieve energie voor een schonere wereld

Nadelen van groene stroom

De voordelen van groene energie zijn vaak wel bekend. Maar soms kleven er ook nadelen aan. Zo zijn windmolens een bepalende factor voor het landschap, verstoren ze het uitzicht en zijn ze gevaarlijk voor vogels. Bovendien is de energieopbrengst van windmolens op het land  niet zo consistent. Daarbij tasten ook stuwdammen en -meren de leefomgeving aan en stoot het verbranden van biobrandstof misschien meer CO2 uit dan nodig.

Zonne-energie lijkt daarmee misschien nog het meest milieuvriendelijk. U leest hier hoe duurzaam zonnepanelen nu echt zijn.

Welke en hoeveel groene energie gebruiken we in Nederland?

In 2022 was 15% van de energie in Nederland afkomstig uit groene bronnen, een toename van 2% vergeleken met het voorgaande jaar. Windenergie is de grootste bron en levert 53%, gevolgd door zonne-energie met 27% en biomassa met 13%.

Nederland blijft achter bij de Europese doelstelling van 16% groene energie voor 2023. De nationale overheid streeft ernaar om tegen 2030 maar liefst 70% van de energie duurzaam te genereren, wat aangeeft dat er nog veel moet gebeuren.

Momenteel komt ongeveer 40% van de Nederlandse elektriciteit uit duurzame bronnen, wat hoger is dan het aandeel groene energie in het totale energieverbruik. Dit verschil is te verklaren doordat elektriciteit slechts een klein deel uitmaakt van het totale energieverbruik. De meeste energie gaat naar transport, verwarming en de industriële sector.

Is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Veel mensen denken dat groene energie duurder is dan grijze stroom uit fossiele brandstoffen. Omdat de technieken bijvoorbeeld ingewikkelder en dus duurder zijn. In de praktijk blijkt echter dat groene stroom niet of nauwelijks duurder is. Het is wel slim om leveranciers te vergelijken. Het kan namelijk zijn dat de energie van Nederlandse energiebedrijven net iets duurder is dan de groene stroom uit Noorse waterkrachtcentrales!

Hoe weten we of energie duurzaam is?

Bij zowel groene als grijze stroom komt er gewoon 230V uit het stopcontact. U merkt geen verschil. Hoe weet u dan of uw energie groen is? Om de groene afkomst te garanderen, wordt er in Europa gebruik gemaakt van Garanties van Oorsprong (GvO). Bij iedere 1000 kWh opgewekte groene stroom, krijgt een een producent zo’n GvO. Energiebedrijven kunnen alleen groene energie aanbieden waarvoor ze GvO’s hebben. Niet meer dan dat. Op het stroometiket van de jaarrekening van uw energieleverancier vindt u welke soort stroom u het jaar daarvoor heeft gekregen.

Groene energie op locatie

Bij energieverbruik denkt u misschien gauw aan de apparaten en verwarming in huizen en bedrijfspanden. Maar er is vaak ook behoefte aan energie op locatie. Denkt u maar aan de organisatie van duurzame evenementen of aan werkzaamheden in de agrarische sector of op bouwplaatsen. Die geschieden vaak op plekken waar misschien niet meteen een stopcontact te vinden is of waar de natuur extra hinder ondervindt van geluid en uitstoot.

Gelukkig bestaat er ook een milieuvriendelijke en duurzame oplossing voor de energiebehoefte op locatie: mobiele zonnepanelen.

Laatste berichten

Zij gingen u voor

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer dan 1236 mensen gingen je voor!
* indicates required